cách quản lý nhân viên lớn tuổi

Lỗi cần tránh khi quản lý nhân viên lớn tuổi hơn

age-discrimination-in-the-workplace1 Vì tôi không thể quản lý nhân viên của mình, tôi đã không làm đúng vai trò của mình như một người sếp là phải giúp nhân viên mình thành công. Tôi có thời gian quản lý nhân viên đồng trang lứa với mình và chủ yếu họ làm bán thời gian. Lúc đó, tôi more »