mỗi ngày nên làm điều gì

Làm cách nào để sống trọn vẹn mỗi ngày

2014-06-26-glass-ball Chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm giác được công nhận, đánh giá đúng thực lực. Hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng bóng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn more »