những phẩm chất của nhân viên giỏi

8 phẩm chất xác định bạn có phải là nhân viên giỏi hay không

3 Một khi đã đến cơ quan, bạn cần sẵn sàng để làm việc. Bạn sẽ phá hủy uy tín của mình nếu không bắt đầu ngày làm việc cùng với các đồng nghiệp Sáng tạo, biết nhận lỗi, đã nói là làm… là vài trong số những phẩm chất cần phải có nếu bạn muốn more »