kỹ năng mềm cần có khi tìm việc

10 kỹ năng mềm người tìm việc cần có

06a64edf51a4e5278d1533308a0babd1 Bạn có chịu được những áp lực đi kèm với các thời hạn và các tình huống khủng hoảng? Bạn có thể làm việc tốt nhất trong tình trạng áp lực không? Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, mỗi công ty có nhu cầu tuyển nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm khác more »