có nên đối xử tốt trong công sở

Có nên đối xử quá tốt nơi công sở?

Businessman cheering with smiley drawn on paper bag over face in office Nếu như lúc nào bạn cũng tốt bụng với người khác, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy tính cách này của bạn và nhiều người sẽ nghĩ rằng không cần tôn trọng bạn vì đằng nào thì bạn cũng tốt với họ. Chúng ta luôn được giáo dục rằng lúc nào cũng phải tử tế more »